rakursy.com


Ракурси ООД е частна фирма, създадена през 1995 година.

Екип от висококвалифицирани специалисти, работещ в областта на рекламно-издателската дейност, произвежда продукти с доказано качество на българския пазар.

Отчитайки значението на технологиите и информационните услуги за успешното развитие на всеки бизнес, ние насочихме своите усилия и в проектирането и изграждането на отворени системи.


България,
4000, Пловдив,
Ул. Булаир 26
Тел. ++359 32 626171